logo-use

Från 4 till 50%

2018 startades bara 4% av alla företag av kvinnor. Den rimliga siffran är 50%. Inte bara för att det är rätt. Utan för att det är värt. Bolag med kvinnliga medgrundare lyckas i högre utsträckning än de utan. Ändå har de svårare att resa kapital. Vi kan inte ensamma göra skillnad. Det är därför du är här – så vi kan göra det tillsammans.

Alla entreprenörer kallar sig inte för entreprenör.

Vi vet att begreppet entreprenör är svårt. Vissa har drivit bolag hela sina liv utan att känna att de är just en entreprenör. Och det är just det – vad är en entrepenör? Är det en investerare, en uppfinnarjocke eller en revisor med eget bolag? Visste du att de vanligaste egenföretagarna i Sverige idag är frisörer och snickare? Det här initiativet fokuserar på de som har idéer. Drömmar. Om att skapa något nytt. Om att förändra.